Αρχική

Βιογραφικό

Φωτογραφίες

Κείμενα

Θανάσης Σακελλαριάδης

Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Τηλ.:26510-95665

Ηλεκρτρονικό Ταχυδρομείο:asakel@cc.uoi.gr

 

Thanassis Sakellariadis
Ássistant Professor
Department of Philosophy
University of Ioannina

Phone: 26510-95665


E-Mail Address: asakel@cc.uoi.gr