Έναρξη Λειτουργίας Εργαστηρίου Η/Υ: Τετάρτη 29/10/2008

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 09.00-14.00

 

Στον 2ο όροφο του κτιρίου του Φ.Π.Ψ.,

στο χώρο της πρώην βιβλιοθήκης,

λειτουργεί εργαστήριο Η/Υ

για την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

του Τμήματος.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό λειτουργίας του.