Ατομικά στοιχεία
--------------------------

Ονοματεπώνυμο: Μαίρη Αποστόλου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής

Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλέφωνο:2651-0-05652

FAX: 2651-0-05803

e-mail: mapostol@uoi.gr

 

Προπτυχιακές Σπουδές
--------------------------------

Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Μεταπτυχιακές σπουδές
---------------------------------

Υποτροφία Εξωτερικού Ι.Κ.Υ.

•  Master of Arts in the Faculty of Education

University of Durham

England

•  Ph.D. in the Faculty of Social Sciences

University of Durham

England

Τίτλος : « Children's Expectancies and Teachers' Attributions for Academic Achievement in Some English Junior Schools ».

Διδακτικό έργο
---------------------

Κίνητρα και Μάθηση

Θεωρίες Μάθησης

Μάθηση και Γνώση

Οργάνωση και Διαχείριση της Σχολικής Τάξης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
------------------------------------

Κίνητρα

Μάθηση

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις
-----------------------------------

« Παραγωγικές και μη παραγωγικές αιτιακές αποδόσεις των παιδιών στο χώρο του σχολείου». Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 149, Απρ.-Ιούν. 2007, σ. 95-110.


Τίτλοι διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν με την εποπτεία μου
----------------------------------------------------------------------------------------------

"Η εκπαιδευτική και επαγγελματική ταυτότητα των αποφοίτων Λυκείου (Λευκάδα 1975-1985). Ιεραρχήσεις-Κριτήρια. Τουρισμός: ένας παράγοντας διαφοροποίησης;", Άννα Κοψιδά-Βλάχου, 2001

 

Τίτλοι διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν με την εποπτεία μου
----------------------------------------------------------------------------------------------

"Η ενεργητική συμμετοχή παιδιών προσχολικής ηλικίας σε δύο περιβάλλοντα διδασκαλίας-με χρήση παραδοσιακού εποπτικού υλικού και με χρήση Η/Υ - σε μία θεματική προσέγγιση", Ευθυμία Τσιάρα, 2007

"Προσανατολισμός στόχων επίτευξης και άγχος εξετάσεων μαθητών-τριών Β' Λυκείου στο μάθημα της Έκθεσης-Έκφρασης", Αθανάσιος Τζιόρτζιος, 2009