Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής καλεί όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

που δεν παρέστησαν στη συνάντηση της Πέμπτης 4 Σεπ. να προσέλθουν άμεσα στον Τομέα.

 

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής