Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

σε συνάντηση την Πέμπτη 4 Σεπ. στις 10.00 στο χώρο της γραμματειας του Τομέα.

 

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής