Οι Φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής

θα εξετασθούν στο μάθημα

Εκπαιδευτική Πολιτική και Μεταρρύθμιση

τη Δευτέρα 23/06/2008, ώρα 17.00-19.00

στην αίθουσα 3 (ισόγειο).