Το μάθημα του κ Σιάκαρη της

Τετάρτης 26/03/08 μεταφέρεται

την Τετάρτη 2/4/08 και ώρα 5-9μμ.

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής