Οι εξετάσεις στο μάθημα « Εκπαιδευτική πολιτική και ανώτατη εκπαίδευση» θα γίνουν την Πέμπτη 18.06.2009, ώρα 18.30 έως 21.30 .

Οι φοιτητές/τριες που αδυνατούν να λάβουν μέρος, επειδή δίνουν την ίδια ώρα εξετάσεις σε άλλο μάθημα, μπορούν να προσέλθουν για να εξετασθούν προφορικά την Παρασκευή 26.06.2009, ώρα 15.00 στο γραφείο της διδάσκουσας.