Ύλη για την εξέταση στο μάθημα <Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης>.

 

•  Annita Woolfolk : <Εκπαιδευτική Ψυχολογία>. Κεφάλαια: 2, 6, 7, 9.

 

•  R . E . Slavin : <Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και πράξη>. Κεφάλαια: 2(σελ. 59-81), 5, 6, 8.

 

•  S . N . Elliott , et . al . <Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική διδασκαλία-αποτελεσματική μάθηση>. Κεφ. : 2(σελ. 61-95), 6, 7.

 

 Καλό Πάσχα.

Μαίρη Αποστόλου.