ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN

ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH
TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ
TOMEAΣ ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής»
Δ/ντής: Χαρ. Νούτσος, Καθηγητής

 

                                                                                                      
Ιωάννινα, 19.10.2006
Αρ. Πρωτ.:

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Οι υποψήφιοι στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής», που δικαιούνται να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, θα πρέπει να βρίσκονται την Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η   (25.10.2006) και ώρα 9.30΄ π.μ. στο κτίριο του Φ.Π.Ψ., 1ος όροφος, μπροστά από την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οριστικός κατάλογος των υποψηφίων που δικαιούνται να προσέλθουν στην προφορική συνέντευξη θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 23.10.2006.

 

Από τον Τομέα Παιδαγωγικής