Λόγω κινητοποιήσεων των μελών ΔΕΠ το μάθημα του κ Π. Παπακωνσταντίνου της

Τετάρτης 16/1/08 μεταφέρεται

την Τετάρτη 23/1/08 και ώρα 5.30μμ.

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής