Το μάθημα του κ Π. Παπακωνσταντίνου της Πέμπτης 22/11/07 που είχε αναβληθεί θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 16/1/08 και ώρα 5.30μμ.

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής