Το μάθημα του κ Π. Παπακωνσταντίνου της Πέμπτης 22/11 αναβάλλεται.

Η νέα ημερομηνία θα σας κοινοποιηθει εγκαίρως.