Το μάθημα του κ Π. Παπακωνσταντίνου αντί για την Τεταρτη 21/11 θα γίνει την Πέμπτη 22/11 την ίδια ώρα.