Ορκωμοσία αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007,

Αίθουσα Τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς".

 


Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

12:00 Τμήμα Φ.Π.Ψ. (από Α-Λ)
13:00 Τμήμα Φ.Π.Ψ. (από Μ-Ω)


Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων