Το μάθημα του κ Νούτσου της 28/5 αναβάλλεται

λόγω συμμετοχής του κ Νούτσου στην απεργία της ΠΟΣΔΕΠ και θα γίνει

την Πέμπτη 12/6 και ώρα 5-9 μμ

.

 

 

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής