Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να περάσουν από το γραφειο της γραμματέως του Τομέα (κ. Τζένη Λουτσάρη)

για να πάρουν βιβλιογραφικό υλικό απαραίτητο για το μάθημα της 28ης Νοεμβρίου 2007.

 

 

Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ