Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. να απευθυνθούν
στο Κέντρο Υπολογιστών (στο Μεταβατικό Κτίριο)
προκειμένου να τους χορηγηθεί ο κωδικός χρήσης στο
internet ώστε:

α) να γίνουν οι δηλώσεις συγγραμμάτων

β) να ενημερώνονται για τα ζητήματα που τους αφορούν (βαθμολογίες μαθημάτων, δηλώσεις, κ.λ.π.)


  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας θα γίνουν
από τις 18-11-2008 έως και τις 28-11-2008
μέσω internet .

Από τη Γραμματεία

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος και, συγκεκριμένα, στην Κ. Αναστασία Αναστασίου τηλ. 2561097186.