Ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα του κ. Καργιώτη «Εκδοχές του «ωραίου» στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική ποίηση του 19ου αιώνα: ρομαντισμός - παρνασσισμός - συμβολισμός» από το τμήμα Φιλολογίας

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα του κ. Καργιώτη από το τμήμα Φιλολογίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για μάθημα σεμιναριακό. Αυτό σημαίνει ότι οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και η εβδομαδιαία μελέτη και συμμετοχή αναγκαίες. Η τελική βαθμολογία θα είναι συνάρτηση των εργασιών, των παρουσιάσεων και της ουσιώδους συμμετοχής των φοιτητών στο σεμινάριο. Κανένας φοιτητής δεν θα μπορέσει να κατοχυρώσει το μάθημα αν δεν το έχει παρακολουθήσει.

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Τρίτη 12-3. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί. Έναρξη μαθημάτων 26/2/2013.