Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά σε όλους τους μεταπτυχιακούς του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής

ότι είναι υποχρεωτική για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»

η παρακολούθηση, με παρουσιολόγιο, όλων των διαδικασιών Δημόσιας Υποστήριξης ΜΔΕ ή Διατριβών στον Τομέα,

σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο χώρο του Τομέα.

 

 

 

από τον Τομέα Παιδαγωγικής