Δείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ERASMUS ( http://erasmus.uoi.gr )
τις γενικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των φοιτητών
στο Πρόγραμμα ERASMUS (ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012)