ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/6/2008 8.30-11.30 ΜΠΕΝΙΝΚΑΖΑ ΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ 3/6/2008 8.30-11.30 ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΗ - ΓΙΑΝΝΩΡΟΥ- ΑΔΑΜΟΣ
" " 6.30-9.30 ΣΙΑΝΟΥ ΕΥΗ -ΛΕΝΑ- ΙΑΚΩΒΟΣ
" " 3.00-6.00 ΜΠΕΝΙΝΚΑΖΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6/2008 11.30-2.30 ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΗ - ΓΙΑΝΝΩΡΟΥ- ΑΔΑΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/6/2008 2.30-5.30 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΗ - ΝΕΓΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/6/2008 8.30-11.30 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ- ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ- ΖΥΓΟΥΡΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10/6/2008 11.30-2.30 Π. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΗ- ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/6/2008 11.30-2.30 Π. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΗ- ΤΣΑΜΑΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12/6/2008 11.30-2.30 ΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΗ- ΦΙΛΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/6/2008 11.30-2.30 ΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΗ- ΦΙΛΗ
ΤΡΙΤΗ 17/6/2008 8.30-11.30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6/2008 8.30-11.30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΗ
" " 11.30-2.30 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΗ- ΖΗΚΟΥ- ΓΑΤΣΙΑΝΗ- ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19/6/2008 6.30-9.30 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΗ- ΤΑΣΣΟΥ- ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6/2008 8.30-11.30 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΗ- ΛΕΝΑ- ΤΣΑΜΑΤΟΥ
" " 11.30-2.30 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΗ- ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/6/2008 8.30-11.30 ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΕΥΗ- ΝΕΓΡΗ
ΤΡΙΤΗ 24/6/2008 8.30-11.30 ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/6/2008 6.30-9.30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗ- ΛΕΝΑ- ΦΙΛΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ- ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ- ΤΣΑΜΑΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6/2008 11.30-2.30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗ- ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ- ΓΑΤΣΙΑΝΗ- ΓΙΑΝΝΩΡΟΥ- ΓΙΑΝΝΑΚΗ- ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ- ΤΑΣΣΟΥ- ΖΗΚΟΥ