Η ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων που συνεχίζουν με τη διαδικασία της συνέντευξης
θα γίνει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την επάρκεια στην ξένη γλώσσα

Η διαδικασία της συνέντευξης θα γίνει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου

θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη ανακοίνωση

 

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής