Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας

των οποίων η ημέρα και η ώρα εξέτασης του μαθήματος

«Εκπαίδευση και Ταυτότητες Φύλου»,

συμπίπτουν με την εξέταση του μαθήματος «Αριστοφάνους Βάτραχοι»

να περάσουν από το γραφείο της κυρίας Ελένης Μαραγκουδάκη έχοντας μαζί τους τη δήλωση των μαθημάτων.