Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα γίνουν ως εξής:

 

10-11& 12 Οκτωβρίου : Γ' εξάμηνο

15-16 & 17 Οκτωβρίου : Α' εξάμηνο

18-19 & 22 Οκτωβρίου : Ε' εξάμηνο

23-24 & 25 Οκτωβρίου : Ζ' & πτυχίο

 

Οι αλλαγές των δηλώσεων θα γίνουν από τις 29 έως και τις 31 Οκτωβρίου

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

8-10-2007