Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διανομή των παρακάτω τίτλων βιβλίων:

α) «Ο δρόμος της καμήλας και το σχολείο», (Συγγρ. Χ. Νούτσος)-
Διδάσκων Θεοχ. Αθανασιάδης (από το «Χαρτέξ»-Μεγ. Αλεξάνδρου 111)

β) «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», (Συγγρ. A . Woolfolk )-
Διδάσκουσα Μ. Αποστόλου (Βιβλιοπωλείο «Παιδεία»-Τζαβέλα 8)

 

 

 

Από τη Γραμματεία