19-01-2012

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

του μαθήματος ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για τις εξετάσεις τα άρθρα θα είναι πιο σημαντικά από το σύγγραμμα. Στη διεύθυνση ecourse.uoi.gr, στη σελίδα του μαθήματος, θα βρείτε κατάλογο με τη βασική βιβλιογραφία, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό. Θα χρειαστεί κωδικός, τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε από μένα.

Για περισσότερες διευκρινήσεις να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω email: lbeninca @ cc . uoi . gr

Η διδάσκουσα