19-01-2012

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

του μαθήματος ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ,

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για τις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσετε το σύγγραμμα που θα έχετε επιλέξει-- όλο . Επίσης, να μην ξεχάσετε ότι τα άρθρα είναι εξίσου σημαντικά με το σύγγραμμα. Κατάλογος με τη βασική βιβλιογραφία θα βρείτε στη διεύθυνση ecourse.uoi.gr, στη σελίδα του μαθήματος.

Για περισσότερες διευκρινήσεις να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω email: lbeninca @ cc . uoi . gr

Στο προηγούμενο μάθημα κάποιες φοιτήτριες μου έθεσαν το ερώτημα: «Ποια θα είναι η ύλη;» Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να θεωρηθεί απάντηση σε εκείνη την ερώτηση. Μηνύματα που θέτουν το ίδιο λίγο-πολύ ερώτημα δε θα απαντηθούν. Ευχαριστώ

Η διδάσκουσα