Ύλη για τις Εξετάσεις του μαθήματος "Θεωρίες Κινήτρων"

 

Για τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος "Θεωρίες Κινήτρων", η ύλη από το βιβλίο
"Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση"
είναι:

Κεφάλαια: 2, 3, 5, 6

και από το Κεφάλαιο 4 οι σελίδες 292-300