Η αναπλήρωση του μαθήματος "Θεωρίες Μάθησης" της κ. Αποστόλου
θα γίνει την Τετάρτη, 7/12/2011, στο Αμφιθέατρο του Φ.Π.Ψ., 9.15-12πμ

Το μάθημα της Δευτέρας, 5/12/2011, δεν έγινε λόγω χρήσης του αμφιθέατρου
από τις φοιτήτριες και τους φοιτητες γαι Γενική Συνέλευση.