Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»
την Τετάρτη 19/11 και Πέμπτη 20/11/2008
δε θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής των διδασκόντων
στην απεργία του συλλόγου των μελών ΔΕΠ.

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής