Το μάθημα του κ Αθανασίου της Τετάρτης 23/1 μεταφέρεται

την Τρίτη 15/1 ώρα 5-9μμ στο γραφείο του διδάσκοντα.

 

 

 

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής