ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Οι παραδόσεις του κ. Αθανασιάδη έχουν ολοκληρωθεί με τα έκτακτα μαθήματα της Πέμπτης 23.5 και Παρασκευή 24.5. Ως εκ τούτου οι παραδόσεις της Τρίτης 28.5 και Τετάρτης 29.5 δε θα γίνουν. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα 1834-1976» είναι αναρτημένη στο e-course. Στο μάθημα «Εκπαιδευτική ιστοριογραφία», οι φοιτητές και φοιτήτριες, θα εξεταστούν προφορικά πάνω στην εργασία που ο καθένας και η καθεμία εκπόνησε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.