Ο κ. Αθανασιάδης θα πραγματοποιήσει έκτακτη παράδοση για το μάθημα "Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα"

την Παρασκευή 17/5 και ώρα 2-5 μμ,

στο Εργαστήρι Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 2ος όροφος