Ο κ. Αθανασιάδης θα πραγματοποιήσει έκτακτη παράδοση για το μάθημα "Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία"

την Πέμπτη 16/5 και ώρα 2-5 μμ,

στο Εργαστήρι Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 2ος όροφος