Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Αθανασιάδη


"Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα":
Πέμπτη 21.3, ώρες 9-11.30,
αίθουσα: Εργαστήρι Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 2ος όροφος
(το μάθημα της Τετάρτης 20/03 θα γίνει κανονικά)


"Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία":
Πέμπτη 21.3, ώρες 11.30-14.30,
αίθουσα: Εργαστήρι Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 2ος όροφος
(αντί της Τρίτης 19/03)