Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Θ.Αθανασιάδης , θα αρχίσει τις παραδόσεις στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2013 ως εξής:

 

1. Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία ,

Τρίτη 19/2/2013 , ώρα 17:00-20:00, στο Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 2ος όροφος

 

2. Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα (1834-1976) ,

Τετάρτη 27/2/2013 , ώρα 17:00-20:00, στην αίθουσα 4.

 

 

 

 

 

Από το γραφείο του διδάσκοντα