ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ      

Ιωάννινα, 18.9.2006                                                            

Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων                               

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ανακοινώνεται ότι:  Οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα μας, ακαδ. έτους 2006-07 θα εξεταστούν στα εξής τρία μαθήματα.
                                           
Α. Ιστορία της Φιλοσοφίας
Encyclopedie de la Pleiade,  Ιστορία της Φιλοσοφίας. Η καντιανή επανάσταση. Μετάφρ. Κυριάκος Κατσιμάνης, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 3(1987), σ. 11-98.
Cuthrie W.K.C., Οι Έλληνες φιλόσοφοι. Από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη. Μετάφρ., Αντ. Η. Σακελλαρίου, Παπαδήμας, Αθήνα 1988.
Cuthrie W.K.C., Σωκράτης, Μετάφρ., Τάσος Νικολαϊδης, Αθήνα Μ.Ι.Ε.Τ., 1991.
Κονδύλης Παναγιώτης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Αθήνα, Θεμέλιο, 1987.
Τόμος Α΄: σσ.. 209-290, 316-365
Τόμος Β΄: σσ. 121-166, 175-184, 347-362
Windelband, W., Heimsoeth, H.,  Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Μετάφρ., Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Τόμος Α΄, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1986, σσ. 19-177. Τόμος Β΄, Αθήνα, 1995, σσ. 217-264.
Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική, με δεδομένο το γεγονός ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν έμφαση στις θεματικές ενότητες. Κατά συνέπεια, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και από συναφή με την παραπάνω βιβλιογραφία.
Εξεταστές: Κων/νος Πέτσιος, Γκόλφω Μαγγίνη.

Β. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Με τις εξής θεματικές ενότητες.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οποιαδήποτε άλλη διαπραγματεύεται ζητήματα που εντάσσονται στις θεματικές ενότητες των εξετάσεων.
Εξεταστές: Σιάνου Ελένη, Μαραγκουδάκη Ελένη.

Γ. Ψυχολογία

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
Θεματικές ενότητες:

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Α) Βοριά Γ., Ντάβου Μπ., Παπαληγούρα Ζ. (Επιμ.) (2003). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard (τόμος α΄), Αθήνα, Παπαζήζης.
Β) Ντάβου Μπ. (Επιμ.) (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard (τόμος β΄), Αθήνα, Παπαζήσης
Γ) Hayes, N. (1993). Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

ΙΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θεματικές ενότητες:

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Α ) Βοσνιάδου Στ. (Επιμ.) (1999). Κείμενα εξελικτικής Ψυχολογίας: Σκέψη (τόμος β΄),  Αθήνα Gutenberg
Β) Βοσνιάδου Στ. (Επιμ.) (1995). Κείμενα εξελικτικής Ψυχολογίας: Κοινωνική Ανάπτυξη, (τόμος γ΄), Αθήνα, Gutenberg
Γ) Siegler R.S. (2002)  (Βοσνιάδου Στ. Επιμ.) Πως σκέφτονται τα παιδιά, Αθήνα, Gutenberg
Εξεταστές: Παλαιολόγου Αγγελική, Ζιώρη Ελένη

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος του Τμήματος
                                                                                                Γεώργιος Μαυρογιώργος
                                                                                                            Καθηγητής

Σημείωση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου.