Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" 2008-2010
να προσέλθουν σε συνάντηση με την τριμελή συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ
την Πέμπτη 23/10/2008 και ώρα 20.00 (μετά το μάθημα της κ. Μαραγκουδάκη)
στο χώρο σεμιναρίων του Τμήματος
(1ος όροφος κτιρίου ΦΠΨ)

 

 

Από τον Τομέα Παιδαγωγικής