Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής που κλήθηκαν σε συνέντευξη
παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο της Γραμματείας του Τομέα Παιδαγωγικής
(4ος όροφος κτιρίου ΦΠΨ) τις καθορισμένες ώρες ανά κατεύθυνση.

 

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής